Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bị kiểm vì những dự án sai phạm nào?
16:43 09/06/2020
Thanh tra Chính phủ vừa thông qua kết luận số 602 ngày 27/4/2020 theo đó kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm của hàng loạt dự án. Qua đó, kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
Tạm dừng thi công 5 trụ điện thuộc Dự án điện gió Tân Thuận
09:38 24/05/2020
Xét thấy một số nơi chuẩn bị dựng trụ điện gió có vị trí chồng lấn lên hành lang an toàn luồng lạch nên UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu nhà đầu tư dự án điện gió Tân Thuận dừng thi công.
1