Dùng máy bay không người lái xóa sổ sốt rét

08:44 am, 17/11/2020

Chính phủ Anh đã tài trợ 1 dự án đầy tham vọng, dùng máy bay không người lái và vệ tinh xóa sổ hoàn toàn sốt rét.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận của bạn về bài viết...