Hội nghị tập huấn công tác sử dụng Microsoft Teams

07:27, 27/09/2021

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác sử dụng phòng họp hội nghị truyền hình dùng Microsoft Teams cho các cán bộ công nhân viên chức Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Quỹ Vifotec.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Xuân Mạnh - Công ty Cổ phần ETN Việt Nam giới thiệu slide về sơ đồ kết nối hệ thống theo Danh mục thiết bị mà ETN cung cấp và cách cài đặt cơ bản Microsoft Teams trên máy tính, điện thoại để kết nối với hệ thống họp trực tuyến.

Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe phần trình bày của ông Đỗ Xuân Hiếu - Công ty Cổ phần ETN Việt Nam hướng dẫn thực tế việc kết nối và hiệu chỉnh các thiết bị, vật tư trong phòng trực tuyến.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Mục tiêu triển khai giải pháp họp trực tuyến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện đẩy mạnh hình thức họp, giao ban, tập huấn trực tuyến.

Được biết, Microsoft Teams là một không gian làm việc để cộng tác, giao tiếp trong thời gian thực, các cuộc họp, chia sẻ tệp và ứng dụng giúp nhóm của bạn luôn được tổ chức và có cuộc trò chuyện - tất cả ở cùng một nơi.

PV (T/h)