TAG: invitro

Ứng dụng công nghệ sinh học bảo tồn nguồn gen dòng lan quý hiếm
15:21 30/11/2021
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để bảo tồn nguồn gen dòng lan quý hiếm của đại ngàn An Lão.
1