Samsung ra mắt “Samsung Flip – Bước tiến mới trong phát triển hợp tác nơi công sở”, ngày 6/4/2018, tại TP.HCM.
08:00 am, 03/04/2018 - 01:00 pm, 06/04/2018
Nhà máy Samsung SEHC tại Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM
Bình luận
Sự kiện khác