6 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

13:48, 23/03/2023

Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã có Công văn số 383/CATTT-NCSC về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2023 gửi các đơn vị chuyên trách về CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cụ thể, ngày 14/03/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 03 với 74 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng.

6 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2023

Cục An toàn thông tin lưu ý các đơn vị về các lỗ hổng bảo mật như sau: Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23397 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Còn lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24880 trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Hai lỗ hổng trên đang bị khai thác trong thực tế; Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23392 trong HTTP Protocol Stack, lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23415 trong Internet Control Message Protocol (ICMP), lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23399 trong trong Microsoft Excelcho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Ngoài ra, lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23400 trong Windows DNS Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cầnkiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công.

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Thiên Thanh (T/h)