8 thủ tục hành chính Nội vụ có thời hạn giải quyết từ 10-200 ngày

09:30, 14/03/2023

Ngày 13/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.

Cụ thể, 8 TTHC nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội do Sở Nội vụ thực hiện. Trong đó, 6 TTHC thuộc lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và 2 TTHC thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng.

Các thủ tục thuộc lĩnh vực Tổ chức hành chính gồm: Thủ tục xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND TP về kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp hằng năm; thủ tục cho ý kiến đối với kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; thủ tục thẩm định cho ý kiến đối với công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc TP chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc TP; thủ tục cho ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; thủ tục cho ý kiến đề án vị trí việc làm của ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên; thủ tục cho ý kiến điều chỉnh đề án vị trí việc làm của ĐVN  tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các thủ tục thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng gồm: Thủ tục thẩm định, đề nghị UBND TP xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; thủ tục thẩm định, đề nghị UBND TP xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

8 TTHC nội bộ lĩnh vực Nội vụ do UBND TP Hà Nội vừa công bố thuộc phạm vi quản lý của UBND TP do Sở Nội vụ thực hiện, có thời hạn giải quyết là từ 10 - 200 ngày.

Toàn bộ 8 TTHC đều được công khai trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, đối tượng thực hiện, địa điểm thực hiện, cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết TTHC nội bộ, kết quả thực hiện TTHC nội bộ… và đều không quy định mức phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết các TTHC này là từ 10 - 200 ngày làm việc (tùy từng TTHC). Trong đó, thủ tục xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND TP về kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp hằng năm có trình tự thực hiện nhiều bước nhất (11 bước) và thời hạn giải quyết lâu nhất (200 ngày làm việc).

Thuỳ Chi (T/h)