Bắc Giang: Tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

09:50, 25/05/2023

Chiều 24/5, tại Công an tỉnh Bắc Giang diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp 3 bên giữa Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), giáo viên, học sinh trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kế hoạch phối hợp.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo các đơn vị cùng thảo luận, thống nhất ý kiến về phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh; Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Để hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt được 380 nghìn tài khoản định danh điện tử trước ngày 15/6/2023, trong đó bảo đảm 100% ĐVTN và giáo viên, học sinh có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VNeID … các đơn vị thống nhất mục tiêu mỗi cán bộ, ĐVTN, giáo viên, học sinh, sinh viên vận động hướng dẫn ít nhất 5 người dân cài đặt, đăng ký thành công/tuần. Mỗi tuần sẽ có đánh giá về kết quả phối hợp giữa các đơn vị và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có kết quả thực hiện tốt.

Nội dung trọng tâm là tuyên truyền về tiện ích, lợi ích của tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID trong giao dịch dân sự và thực hiện thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID: Thông báo lưu trú, kiện nghị phản ánh về an ninh trật tự; hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Anh Quân (T/h)