Chuyển đổi số tạo sự đột phá trong lĩnh vực trồng trọt

16:24, 29/03/2023

Chuyển đổi số tạo sự đột phá trong lĩnh vực trồng trọt. Nông dân Tây Ninh trúng lớn vụ lúa Đông Xuân.

Sáng 29/3 Cục trồng trọt Bộ nông nghiệp và  phát triển nông thôn, phối hợp với Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế, tổ chức hội thảo tham vấn.

Ông Nguyễn Như Cường Cục trưởng  cục trồng trọt.

Nông nghiệp số trong lĩnh vực trồng trọt, theo Ông Nguyễn Như Cường cục trưởng cục trồng trọt, những thay đổi về phương thức canh tác, chuyển đổi số ứng dụng công nghệ cao đều sẽ ảnh hưởng lớn đến việc ổn định cũng như sự phát triển của xã hội Việt Nam. Cục trồng trọt xác định chuyển đổi số sẽ là chìa khoá để tạo sự đột phá và phát triển của lĩnh vực trồng trọt.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học đã đưa ra nhiều công cụ có thể hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương. Như công cụ giám sát và thích ứng khí hậu trong sản xuất lúa gạo, công cụ xác định và quản lý rủi ro sâu bệnh và dịch bệnh. Các công cụ kĩ thuật số của Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế và các hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định. Bên cạnh đó việc cơ giới hoá thông minh và quản lý sau thu hoạch cũng là một vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu đề cập tới.

Kiều Oanh (T/h)