Thúc đẩy việc thành lập đơn vị mua sắm chuyên nghiệp

16:28, 01/05/2023

Chính phủ đánh giá, việc mua sắm tập trung do đơn vị chuyên môn về mua sắm thực hiện có ưu điểm là có hiệu quả kinh tế nhờ số lượng mua sắm lớn, giá cả thống nhất, hạn chế một số sai sót so với việc các cơ sở y tế tự thực hiện.

Thúc đẩy việc thành lập đơn vị mua sắm chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc này cũng có hạn chế như cần thời gian để xây dựng năng lực đơn vị mua sắm; việc tập hợp nhu cầu sử dụng vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc cần nhiều thời gian, nếu không khẩn trương sẽ không đáp ứng được yêu cầu.

Chính phủ giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu phương án giao cho cơ quan chuyên môn về đấu thầu mua sắm thực hiện mua sắm tập trung, thống nhất một đầu mối để mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch, không chỉ cho ngành y tế mà còn cho tất cả các ngành tham gia chống dịch.

Hiện nay, Bộ Y tế đã có Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, một số địa phương cũng có đơn vị mua sắm tập trung và đã tổ chức mua sắm tập trung một số loại thuốc biệt dược, vật tư và trang thiết bị y tế.

Vì vậy, Bộ Y tế được giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát các quy định về mua sắm tập trung để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, điều chỉnh cho phù hợp.

Qua đó, các đơn vị thúc đẩy việc thành lập đơn vị mua sắm chuyên nghiệp để thực hiện mua sắm tập trung một số vật tư, trang thiết bị, hóa chất tại cấp trung ương và địa phương.

Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách về mua sắm, đấu thầu để hạn chế các sai sót cho dù là giao cho đơn vị mua sắm chuyên nghiệp hay các đơn vị chủ động thực hiện.

Khôi Nguyên (T/h