Triển khai nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác xét xử

10:12, 27/02/2023

Chiều 26/2, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu khai mạc, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong những năm qua, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động, sáng tạo đề ra rất nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động Tòa án nói chung và nâng cao chất lượng công tác xét xử nói riêng.

Nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác xét xử  ảnh 1

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống Tòa án được củng cố và đổi mới mạnh mẽ. Ðội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ giữ chức danh tư pháp được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; chất lượng công tác xét xử của tòa án các cấp đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vị thế, diện mạo, uy tín của tòa án ngày càng được nâng cao.

Ðồng chí đề nghị các đại biểu tập trung phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận về những giải pháp mới, hiệu quả, thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử của tòa án các cấp, đạo đức công vụ cũng như đổi mới tổ chức bộ máy để thực hiện đầy đủ chức năng quyền hạn tư pháp, hướng đến xây dựng nền tư pháp minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, thuận tiện cho nhân dân.

Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/2, hội nghị tập trung nghiên cứu báo cáo về đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần các nghị quyết của Ðảng về cải cách tư pháp; báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; nghe giới thiệu nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu sẽ đánh giá kết quả thực hiện 14 giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử; thảo luận, thông qua các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử thời gian tới; thảo luận, thống nhất các định hướng lớn nhằm đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng thời,  thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần làm giảm áp lực về công việc cho các Tòa án; vận hành có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin đã đưa vào sử dụng để tiết kiệm thời gian và tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Tòa án. Trong đó, cần tích cực vận hành phần mềm Trợ lý ảo để giúp Thẩm phán rút ngắn thời gian nghiên cứu vụ việc; phần mềm quản lý án và trung tâm tích hợp dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động Tòa án các cấp.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bảo An (T/h)