Vương quốc Anh công bố Sách trắng về sử dụng công nghệ AI

14:28, 31/03/2023

Vương quốc Anh mới đây đã công bố Sách trắng bao gồm hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các quy định liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong Sách trắng trình Quốc hội, Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh (DSIT) nêu 5 nguyên tắc mà Chính phủ Anh muốn các công ty tuân theo. Đó là an toàn, bảo mật và mạnh mẽ; tính minh bạch và khả năng giải thích; công bằng; trách nhiệm giải trình và quản trị; và khả năng cạnh tranh và khắc phục.

Thay vì thiết lập các quy định mới, Chính phủ Anh kêu gọi các cơ quan quản lý tiếp tục áp dụng những quy định hiện hành, tuy nhiên thông báo cho các công ty biết nghĩa vụ của họ theo Sách trắng.

Các cơ quan phụ trách vấn đề về y tế và an toàn sức khỏe, bình đẳng, cạnh tranh thị trường được giao nhiệm vụ đề ra các biện pháp thích hợp, tùy hoàn cảnh cụ thể phù hợp với việc áp dụng AI trong thực tế lĩnh vực của họ.

Vương quốc Anh công bố Sách trắng về sử dụng công nghệ AI.

Trong vòng 12 tháng tới, các cơ quan quản lý sẽ ban hành hướng dẫn thực tế cho các tổ chức, cũng như các công cụ và nguồn lực khác như mẫu đánh giá rủi ro, để đưa ra cách thực hiện các nguyên tắc này trong từng lĩnh vực cụ thể, trước khi tiến tới ban hành luật định để đảm bảo các cơ quan quản lý xem xét các nguyên tắc một cách nhất quán.

Bà Maya Pindeus, Giám đốc điều hành và người đồng sáng lập Công ty khởi nghiệp AI Humanising Autonomy, cho biết, động thái của Chính phủ Anh đánh dấu bước đầu tiên hướng tới việc quản lý AI. Tuy nhiên, bà cho rằng đây là vấn đề khó khăn.

Sự xuất hiện và lan rộng của ChatGPT, chatbot AI đã thúc đẩy một làn sóng nhu cầu đối với công nghệ này. Mọi người sử dụng công cụ trên cho mọi việc, từ viết những bài luận ở trường cho đến soạn thảo các ý kiến pháp lý.

Theo thống kê mới nhất, ChatGPT đã trở thành một trong những ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất mọi thời đại, thu hút 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng kể từ tháng 2/2023. Các chuyên gia lo ngại về những tác động tiêu cực của công nghệ này, bao gồm khả năng đạo văn, phân biệt đối xử với phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Thiên Thanh (T/h)