Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII thành công tốt đẹp

05:00 pm, 15/10/2020

Sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông qua, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự đại hội.

Để thực hiện thắng lợi những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phải thực sự đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đặc biệt nhấn mạnh tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII vừa được tín nhiệm bầu đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc.

Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã.

Đến năm 2030: Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ bản đủ các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; Thu nhập thực tế bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045: Vĩnh Phúc là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường. Nền kinh tế Vĩnh Phúc phát triển theo hướng kinh tế số, kinh tế tri thức; người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.

PV

Bình luận của bạn về bài viết...