THƯ NGỎ ĐẾN BẠN ĐỌC & CỘNG ĐỒNG TRI THỨC

TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Giới thiệu chung

Là cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Tin học Việt Nam, diễn dàn vị sự nghiệp phát triển Công nghệ Thông tin Việt Nam, xuất bản hàng tháng và phát hành trên toàn quốc. Tin học & Đời sống không chỉ là một Tạp chí thuần tuý phổ biến kiến thức Công nghệ Thông tin (CNTT) mà còn phản ánh về mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam có liên quan và chịu tác động của CNTT. Bên cạnh đó, các thông tin quốc tế về CNTT cũng là một phần không thể thiếu được nhằm giúp bạn đọc Việt Nam nắm bắt được những thành tựu mới nhất của CNTT thế giới cùng những tình hình thời sự của CNTT quốc tế.

Lịch sử hình thành và phát triển

Tin học & Đời sống xuất bản số đầu tiên từ năm 1991 với các thông tin được phản ánh theo sát các hoạt động của Hội như Tuần lễ Tin học, OLP Tin học Sinh viên, Đào tạo và Phổ biến kiến thức Tin học...

Năm 1993, sau khi Chính phủ có Quyết định 49/CP với việc hình thành Chương trình Quốc gia về CNTT, Tin học & Đời sống không chỉ là cơ quan ngôn luận của Hội Tin học Việt Nam mà đồng thời còn là diễn đàn để truyền tài các chủ trương, chính sách và thông tin về các hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về CNTT. Từ đó đến nay, Tin học & Đời sống đã trở thành người bạn đồng không thể thiếu được của các hội viên Hội Tin học Việt Nam với số ấn bản vượt xa tổng số Hội viên của Hội Tin học Việt Nam. Kể từ cuối năm 1998, Tin học & Đời sống đã được Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III tổ chức lại thành một cơ quan tự hạch toán với một bộ máy hoạt động chuyên nghiệp. Ngoài việc xuất bản ấn bản chính, Tin học & Đời sống còn cho ra đời các phụ trương và thực hiện liên kết xuất bản các ấn phẩm về CNTT và thực hiện nhiều dịch vụ cho cộng đồng tin học trong nước cũng như cho các cơ quan có nhu cầu.

Mục tiêu phát triển

Như tên gọi "Tin học & Đời sống" đã được Hội khai sinh từ những ngày đầu, mục tiêu của Tin học & Đời sống không chỉ là truyền tải các thông tin khoa học và công nghệ về CNTT mà còn là diễn đàn để phản ánh những vấn đề mang tính xã hội hoá của CNTT. Phạm vi các nội dung của Tin học & Đời sống ngày càng mở rộng và không chỉ về Tin học mà còn cả Điện tử Viễn thông và tất cả những gì mà CNTT có thể mang lại cho sự phát triển của xã hội. Tin học & Đời sống cũng là một diễn đàn không thể thiếu được cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Tin học Việt Nam

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Phone: +84912468300

Hotline: +84912468300