Bộ GDĐT chính thức phê duyệt đơn vị được tổ chức thi IELTS và Linguaskill

14:01, 17/11/2022

Ngày 17/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT và Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT lần lượt phê duyệt đơn vị được tổ chức chứng chỉ tiếng Anh IELTS và Linguaskill.

Theo đó, quyết định thứ nhất phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia). 

Quyết định thứ hai phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và tổng hiệu trưởng, thạc sĩ và học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Ảnh minh họa.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Tại Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và Công ty IELTS Australia Pty Ltd (Australia). 

Trong đó:

- Bên Việt Nam: Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam

- Bên nước ngoài: Công ty IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

Nội dung phê duyệt cụ thể như sau:

- Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

- Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của IELTS Australia Pty Ltd (Australia) và pháp luật Việt Nam.

- Địa điểm tổ chức thi: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp, Hồ Chí Minh (Thông tin chi tiết địa điểm tổ chức thi xem thêm tại Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT)

- Chứng chỉ được cấp: IELTS Test Report Form

- Tài chính: Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, các Bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục nơi tổ chức trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi. Gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS theo định kỳ 06 tháng/lần.

Thời gian hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và Công ty IELTS Australia Pty Ltd (Australia) là 05 năm tính từ ngày Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành.

Xem thêm tại Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 17/11/2022.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Trong đó:

- Bên Việt Nam: Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực nghiệm công nghệ REAP

- Bên nước ngoài: Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Theo đó, các bên có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về đảm bảo điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của người nước ngoài theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP cùng với các nội dung sau đây:

- Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill

- Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Cambridge và pháp luật Việt Nam.

Cách chức tổ chức thi: Theo quy định của Cambridge và pháp luật Việt Nam.

- Địa điểm tổ chức thi: Số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Chứng chỉ được cấp: Linguaskill

- Tài chính: Lệ phí thi và các loại chi phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam

Ngoài ra, các Bên phải có trách nhiệm gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill theo định kỳ 06 tháng/lần (trước ngày 25/6 và 25/12 hằng năm).

Thời gian hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa các Bên là 05 năm từ ngày Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT có hiệu lực thi hành.

Bảo Trân