Cải tiến mới trong công nghệ phân tích dữ liệu

11:55 am, 14/03/2016

Hệ thống phân tích dữ liệu được cải tiến với giao diện mở giúp tăng tính bảo mậ trong quy trình phân tích dữ liệu với mã hóa bảo mật hai điểm đầu cuối.

John Fowler Phó giám đốc điều hành Mạng hệ thống Oracle

Chương trình cũng đồng thời giúp các lập trình viên tìm hiểu nhiều hoàn cảnh sử dụng và mẫu code tiêu biểu, từ đó kiểm nghiệm và xác nhận khả năng của hệ thống DAX trong việc tăng tốc các phần mềm phân tích khi sử dụng công nghệ Phần mềm trên nền Slicon. 

 
Cùng việc phát hành vi xử lý SPARC M7 với 32 lõi và 256 nhân, Oracle đã tạo một số tính năng Phần mềm trên nền Silicon bằng việc tích hợp những chức năng phần mềm cấp độ cao vào thiết kế vi xử lý. Một trong những khả năng mới vượt trội của vi xử lý SPARC M7, cũng là một trong những cải tiến Phần mềm trên nền Silicon trong SPARC M7, là công nghệ DAX – giúp phần tích dữ liệu không thường gặp hiệu quả.

Hệ thống DAX tăng khả năng xử lý của các chức năng tùy chọn – như Quét, Xuất, Chọn và Dịch dữ liệu – với tốc độ rất nhanh. Hệ thống DAX của SPARC M7 giúp tăng tốc những quá trình phân tích bước đầu này tại một thiết bị riêng biệt với các lõi điện toán tiêu chuẩn.

Nâng cấp phần mềm cơ bản giúp DAX tương thích với Cơ sở dữ liệu Orace 12c, và mọi ứng dụng thế hệ trước. Từ đó, hệ thống tăng tốc phân tích dữ liệu được cải tiến trong toàn bộ ứng dụng của Orace, của mô hình cộng đồng cung cấp phần mềm độc lập ISV và của riêng khách hàng.

Quy trình quét và chọn lọc dữ liệu ở số lượng lớn sẽ không còn khó khăn bởi khả năng sử dụng đồng thời 32 lõi xử lý chuyên dụng trong bộ vi xử lý SPARC, giúp tốc độ hoạt động tuyến bộ nhớ lên tới 160 GB/s giữa bộ nhớ cache và bộ nhớ DRAM. Hệ thống tăng tốc này lần đầu tiên được tích hợp ngay trên chip giúp đạt tốc độ và hiệu suất cao nhất, cho phép các lập trình viên tận dụng các giao diện lập trình ứng dụng API trong hệ thống điều hành doanh nghiệp Oracle Solaris 11, và ứng dụng phù hợp trong nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

Như một ví dụ tiêu biểu của việc tích hợp hệ thống Tăng tốc Phân tích Dữ liệu vào quá trình học máy và sử dụng Dữ liệu Lớn, các kỹ sư của Oracle đã chứng minh được rằng hệ thống DAX có thể cải thiện đáng kể tốc độ của các khuôn khổ xử lý dữ liệu Apache Spark, một trong những phương thức xử lý một khối lượng dữ liệu lớn phổ biến nhất hiện nay. Qua dự án này, các kỹ sư đã sử dụng công nghệ DAX cùng Apache Spark để lấy 1 tỷ dòng dữ liệu trong bộ nhớ và chắt lọc qua một khối 3D nhanh chóng đến mức việc phân tích dữ liệu tương tác nay cũng trở nên khả thi. 

Nhật Linh