Cấm dùng số điện thoại thông thường để nhắn tin và gọi điện quảng cáo

14:41, 12/10/2020