Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”

09:19, 13/09/2022

Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, giao Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt phối hợp với các đơn vị tổ chức. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tham dự và chủ trì diễn đàn.

Ngày 12/9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022 với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp.

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII
Toàn cảnh tại diễn đàn

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, nhà khoa học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 để cùng trao đổi về chuyển đổi số trong nông nghiệp, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; vai trò, vị trí của nông dân trong chuyển đổi số nông nghiệp, những khuyến nghị của các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia đối với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - cho biết, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ quan điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là: "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", trong đó mục tiêu xây dựng nông dân và dân cư nông thôn có trình độ được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhấn mạnh vai trò “làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn” của nông dân và dân cư nông thôn.

ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Thảo luận tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, cần có sự hỗ trợ từ chính quyền và cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất để nông dân nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ thiết bị nông nghiệp thông qua nền tảng kỹ thuật số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất, quản lý, giám sát nguồn gốc xuất xứ và theo chuỗi cung ứng, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn và vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ; khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai; thúc đẩy kinh tế tập thể và liên kết theo chuỗi giá trị và triển khai thí điểm các mô hình xã nông thôn mới thông minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, nông thôn nước ta đang ngày càng phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Hằng năm cả nước có 3,6 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; với nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn cho thu nhập hàng tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5 triệu lao động, trong đó có trên 1,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên; hơn 3 triệu lao động có việc làm theo mùa vụ hoặc khâu công việc, giúp hơn 200.000 hộ nông dân thoát nghèo. So với giai đoạn 2012 - 2017, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp 2 lần.

Phó Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân
Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước phát biểu tại diễn đàn

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuâncũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thiện và cụ thể hóa chương trình, đề án tri thức hóa người nông dân. Bên cạnh đó, có các chính sách để thu hút các lao động có trình độ, tri thức về lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, làm việc tại các hợp tác xã.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp nước ta phát triển còn thiếu bền vững; chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể chưa cao. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế; lao động nông thôn có xu hướng già hóa; năng suất lao động và thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao....

Với chủ đề “Người nông dân chuyên nghiệp”, Diễn đàn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu, trong đó có 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022; tập trung thảo luận về thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân với nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa; các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện chuỗi liên kết, chi tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề cho nông dân; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, quảng bá và tiếp thị nông sản...

Bảo Trân (T/h)