Giải pháp quản lý kho hàng trên nền tảng điện toán đám mây

06:43 pm, 04/07/2018

Oracle đã công bố việc phát triển thêm các tính năng của giải pháp quản lý kho hàng trên nền tảng đám mây (Oracle WMS Cloud) vào ngày 28/6/2018 tại Mỹ.

Những cải tiến mới nhất của giải pháp này cung cấp khả năng hiển thị kho hàng theo nhiều góc độ, thông qua công tác quản lý sân bãi (yard management) và tính năng tích hợp với Giải pháp Quản lý Tồn Kho trên nền tảng đám mây của Oracle, cũng như bổ sung các công nghệ tích hợp và mở rộng. 

Các hệ thống quản lý vận tải và quản lý kho hàng truyền thống thường không có khả năng cung cấp thông tin chuyên sâu về các xe đầu kéo trong sân bãi, từ đó tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong khả năng phân tích và quyết định, kéo theo sự chậm trễ trong việc đáp ứng yêu cầu khách hàng. Các tính năng quản lý sân bãi của giải pháp Oracle WMS Cloud sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này, đơn giản hóa công tác định vị các lô hàng trong xe đầu kéo, từ đó đẩy nhanh quá trình dỡ hàng phục vụ cho những đợt kiểm hàng với độ ưu tiên cao. 

Khả năng tích hợp giữa hệ thống điện toán đám mây Quản lý Kho bãi (Oracle WMS Cloud) và Quản lý Hàng tồn kho (Inventory Management Cloud) sẽ cho phép những giải pháp Hoạch địch Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Chuỗi cung ứng (SCM) trên nền tảng đám mây của Oracle nhanh chóng triển khai và quản lý toàn bộ quy trình về mua hàng, thanh toán, và bán hàng, thu tiền, giúp cải thiện khả năng quản lý của doanh nghiệp. Việc bổ sung các công nghệ mới cũng nâng cao khả năng mở rộng giải pháp và cho phép khách hàng tùy chỉnh giải pháp Oracle WMS Cloud cho các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. 

Các cải tiến mới nhất của giái pháp Oracle WMS Cloud bao gồm: 
•    Quản lý sân bãi (yard management): đóng vai trò là người định vị cho kho bãi. Cung cấp thông tin về các xe đầu kéo và container, cho phép các công ty điều phối sân bãi, ưu tiên thực hiện những chuyến hàng quan trọng và đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đơn hàng. 
•    Khả năng mở rộng và tăng cường giải pháp: Cho phép khách hàng/đối tác xây dựng các tiện ích mở rộng tùy chỉnh trên các tính năng quản lý kho hàng dựa trên nền tảng đám mây bằng cách sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng web REST. Các tính năng tùy chỉnh này giúp cá nhân hóa các mốc thời gian nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể, đồng thời tiết kiệm chi phí. 
•    Tích hợp với Quản lý Hàng tồn kho trên nền tảng đám mây của Oracle: Các tính năng tích hợp dựa trên Dịch vụ tích hợp của Oracle (ICS) đối với giải pháp Quản lý Kho hàng trên nền tảng đám mây của Oracle phục vụ các hoạt động logistics trong nước, kiểm kê hàng hóa và các đơn hàng quốc tế. Điều này giúp cho các khách hàng của dịch vụ Oracle ERP và SCM Cloud có thể thực hiện các hoạt động tìm kiếm mua hàng cũng như hoàn thành các giao dịch với tốc độ cao hơn. 
•    Nâng cao trải nghiệm người dùng: Giao diện người dùng trên nền tảng trình duyệt mới giúp đơn giản hóa trải nghiệm người dùng. 
•    Quét mã vạch: Cho phép xử lý mã vạch 1D và 2D đa nguyên tố.

Theo CNTT & TT