Mùa hè sôi động cùng National Robotics Tournament 2022

10:53, 29/07/2022

Thời gian mở đơn đăng kí National Robotics Tournament 2022 bắt đầu từ 03/07 - 31/07/2022.

National Robotics Tournament 2022 là Chương trình Giao hữu Robotics toàn quốc 2022 là cuộc thi robotics cấp Quốc gia sử dụng VEX IQ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, với mục tiêu tạo ra một sân chơi về robotics dành cho tất cả học sinh Việt Nam trong và ngoài nước, hướng tới việc đưa Việt Nam lên các đấu trường robotics quốc tế.

Các nhà tài trợ & đối tác của STEAM for Vietnam.

Đối tượng tham gia chương trình là học sinh từ 10 đến 17 tuổi, đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Thời gian mở đơn bắt đầu từ 03/07 - 31/07/2022.

Link đăng ký có tại đây.

Đội ngũ STEAM for Vietnam vận hành bởi mạng lưới hơn 200 tình nguyện viên, gồm các chuyên gia, sinh viên và du học sinh người Việt trên toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đem giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế và hoàn toàn miễn phí cho hàng triệu trẻ em Việt thông qua mô hình Live MOOC với hình thức Trực tuyến kết hợp Tại chỗ (Online-merge-Offline).

PV