Những nữ MC bằng AI đầu tiên trên thế giới

10:33, 18/11/2020