Trục xuất người nước ngoài không tuân thủ phòng dịch Covid-19 ở Việt Nam

07:00, 01/01/1970