Từ ngày 8/11, học sinh khối lớp 5, 6, 9, 10, 12 của huyện Ba Vì học trực tiếp, các nơi khác học trực tuyến

15:50, 06/11/2021

Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Công văn số 3908/UBND-KGVX điều chỉnh một số nội dung tại Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31-10-2021 của UBND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố nhận được Công văn số 3826/SGDĐT-CTTT ngày 5-11-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp theo Công văn số 3807/UBND-KGVX. UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại công văn này. 

Cụ thể, đối với huyện Ba Vì, tại mỗi xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện lựa chọn 1 trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 8-11-2021 không có các ca F0 trong cộng đồng được phép cho học sinh trở lại học tập tại trường theo phương án: Trường tiểu học cho học sinh khối lớp 5; trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp 6 và lớp 9; trường trung học phổ thông cho học sinh khối lớp 10 và lớp 12 học trực tiếp tại trường. Thời gian thực hiện từ ngày 8-11-2021. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ học tại nhà. 

Đối với 29 quận, huyện, thị xã còn lại: Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến dịch bệnh tại địa phương và đề nghị của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội sẽ có báo cáo và trình UBND thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học theo tinh thần Công văn số 3807/UBND-KGVX của UBND thành phố. 

PV