TAG: Keita Nakano

Toyota Việt Nam giới thiệu Tổng giám đốc mới
18:58 02/02/2023
Hà Nội, ngày 02/02/2023 - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trân trọng giới thiệu Tổng Giám đốc mới của Công ty - Ông Keita Nakano, người kế nhiệm ông Hiroyuki Ueda - Nguyên Tổng Giám đốc, sau 3 năm làm việc tại Toyota Việt Nam (2020 - tháng 01/2023). Ông Keita Nakano chính thức nhận nhiệm vụ mới tại Toyota Việt Nam từ ngày 01/02/2023.
1