TAG: Meta Platforms

Meta công khai mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ nghiên cứu AI
14:37 04/05/2022
Mô hình ngôn ngữ lớn OPT-175B của Meta Platforms là mô hình ngôn ngữ với 175 tỷ tham số đầu tiên “mở cửa” miễn phí cho cộng đồng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).
1