TAG: app ChatGPT

ChatGPT Plus chính thức được bán ở Việt Nam
08:37 11/02/2023
Ngày 11/2, OpenAI hỗ trợ thanh toán gói nâng cấp của chatbot AI ChatGPT, ứng dụng ChatGPT thông báo chính thức hỗ trợ gói Plus cho người dùng tại Việt Nam.
Nhiều người dùng sử dụng ChatGPT giả mạo
11:29 03/02/2023
Nhiều người lên App Store và Play Store để tìm ứng dụng ChatGPT, trong khi AI này được sử dụng qua trình duyệt web.
1