Lạng Sơn đưa ứng dụng phòng chống thiên tai lên điện thoại thông minh

11:14, 16/06/2022

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai ứng dụng qua trình duyệt Internet để quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn 2016 - 2030 theo dự án Hồ chứa nước Bản Lải…

Lạng Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều loại hình thiên tai như: Hoàn lưu sau bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, lũ, rét hại, sạt lở đất, ngập úng, mưa đá... Để chủ động ứng phó, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Tỉnh ủy Lạng Sơn luôn xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và xuyên suốt của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai như ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook để truyền tải các thông tin về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, các địa phương về ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh; phổ biến Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai” của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; lập trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn”...

Lạng Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều loại hình thiên tai...

Lạng Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều loại hình thiên tai...

Đặc biệt, Lạng Sơn đã triển khai ứng dụng qua trình duyệt Internet để quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn 2016 - 2030 theo dự án Hồ chứa nước Bản Lải. Khi dự án hoàn thành sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong việc cập nhật bổ sung các số liệu đầu vào của phần mềm quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kỳ Cùng; tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

Công tác hợp tác quốc tế hiện nay đang ở bước được đề cập và đưa nội dung vào thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Một số nội dung liên quan đến chuyên ngành, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với huyện tiếp giáp Việt Nam của Trung Quốc...

Lạng Sơn cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đối tác phát triển, nhà tài trợ, cơ quan nghiên cứu khoa học để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới về phòng, chống thiên tai, nhất là về dự báo, cảnh báo thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, quản lý tài nguyên nước đối với hệ thống sông xuyên biên giới, đồng thời tranh thủ vận động hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu công nghệ của Cách mạng 4.0 trong công tác quản lý phòng, chống thiên tai… sẽ tiếp tục được Lạng Sơn triển khai trong thời gian tới, nhằm góp phần thực hiện toàn diện các hoạt động phòng, chống thiên tai tại địa phương.

PV