Lộ trình Chuyển đổi số do FPT Digital xây dựng cùng Gas South

13:08, 02/12/2022

Ngày 1/12/2022 FPT Digital đã chuyển giao kết quả dự án Tư vấn Chuyển đổi số tới Gas South, là khởi đầu đầy hứa hẹn, khi Gas South chính thức bước vào cuộc cách mạng số với sự đồng hành từ FPT Digital, công ty thành viên của Tập đoàn FPT, tiên phong trong lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số.

Dự án Tư vấn Chuyển đổi số cho Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South) là quá trình hợp tác chặt chẽ giữa Gas South và FPT Digital nhằm đưa ra lộ trình Chuyển đổi số tập trung vào nâng cao năng lực quản trị và quản lý điều hành của công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Gas South, Ông Lê Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc FPT Digital cùng các thành viên của Dự án ký kết chuyển giao Lộ trình Chuyển đổi số Gas South

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Gas South, Ông Lê Hùng Cường - Phó Tổng Giám đốc FPT Digital cùng các thành viên của Dự án ký kết chuyển giao Lộ trình Chuyển đổi số Gas South.

Gas South đã gặt hái được những thành quả như năng suất tăng cao, chi phí được tiết kiệm hơn sau 2 năm chuyển đổi tái cơ cấu. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số đã và đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực và các lợi ích đó, năm 2022, ban lãnh đạo của Gas South quyết định tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số nhằm nhanh chóng mang lại hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp, cổ đông của công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng Giám đốc Gas South chia sẻ: “Định hướng phát triển giai đoạn 2022-2025 tới tầm nhìn 2030, Gas South tiếp tục giữ vai trò đầu ngành Việt Nam, cung cấp năng lượng sạch và phát triển bền vững không chỉ trong mảng kinh doanh truyền thống mà còn ở mô hình kinh doanh mới có thể phát triển khi CĐS thành công”.  

FPT Digital đồng hành cùng Gas South xây dựng lộ trình chuyển đổi số ảnh 1

Gas South chuyển đổi số với trọng tâm là tối ưu hóa năng lực vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

Lộ trình Chuyển đổi số do FPT Digital xây dựng cùng Gas South gồm 11 sáng kiến số, trong đó 8 sáng kiến nhằm số hóa các mảng nghiệp vụ và 3 sáng kiến nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin. Toàn bộ các sáng kiến số được xây dựng theo bộ tiêu chí đánh giá của FPT Digital, theo mức độ tác động từ trực tiếp tới gián tiếp, theo khả năng rộng cho một hay nhiều đơn vị trong công ty và theo tính dễ dàng triển khai…

Mỗi sáng kiến số được quy định khung thời gian phát triển cụ thể đi kèm các mục tiêu cho mỗi giai đoạn phát triển đó. Do đó lộ trình được FPT Digital cùng Gas South lựa chọn rất tối ưu, không chỉ giải quyết các vấn đề thực tiễn từ kết quả khảo sát đã chỉ ra, mà còn mang lại các giá trị mới cho công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Qua quá trình xây dựng lộ trình, ban lãnh đạo và cán bộ quản lý có thể nhận diện vấn đề, vướng mắc nội tại và khai thác tiềm năng mà công nghệ mới sẽ mang lại cho công ty. Sắp tới, khi đưa lộ trình vào thực thi, toàn bộ nhân viên của Gas South có thể nhận biết rõ mục tiêu và những lợi ích mang lại từ chương trình Chuyển đổi số trong tất cả các khối như quản trị, quản lý điều hành, sản xuất và các khối phòng ban chức năng khác.

Thành Nam (T/h)