Bộ GTVT yêu cầu nhanh chóng xác minh, giải quyết việc xe bị tự động đăng ký sử dụng ePass

16:34, 29/07/2022

Theo Bộ GTVT, thời gian vừa qua trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc nhiều xe bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ của ePass và cho rằng có hiện tượng chạy doanh số dán thẻ bất chấp mong muốn của chủ phương tiện, gây bức xúc, khó khăn cho các phương tiện khi muốn dán thẻ tham gia dịch vụ; xe không qua trạm vẫn bị trừ tiền...

Trước sự việc trên, để hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận tiện cho người tham gia giao thông, phát huy hiệu quả hệ thống, đáp ứng nhu cầu xã hội, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị triển khai nhiều vấn đề.

Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội chỉ đạo Công ty CP giao thông số Việt Nam, Công ty CP Tasco chỉ đạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC kiểm tra, rà soát các thông tin báo chí đã nêu để có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nêu trên. Tất cả hoàn thành trước ngày 5-8.

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ cũng chủ động rà soát, có giải pháp khắc phục ngay tồn tại bất cập nêu trên, hoàn thành trước ngày 5-8. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống.

Bên cạnh đó, các đơn vị nêu trên cần tăng cường công tác phối hợp trong quá trình vận hành, khai thác, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, kết nối, liên thông; Có giải pháp để chủ phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế thẻ dịch vụ (Etag hoặc ePass) đã dán thông qua việc tăng cường các điểm dịch vụ hoặc thực hiện online qua hệ thống internet...

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các Nhà cung cấp dịch vụ khắc phục các tồn tại, vướng mắc nêu trên trước ngày 5-8.

Đồng thời, Tổng Cục đường bộ Việt Nam cũng có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng.

Minh Thùy (T/h)