Đám mây kho dữ liệu tự động Oracle

06:21 pm, 02/04/2018

Oracle công bố Đám mây Kho Dữ liệu Tự động Oracle (Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud) đã có mặt trên toàn cầu vào ngày 27/3/2018.

Đây là dịch vụ đầu tiên trên nền tảng Cơ sở Dữ liệu Tự động Oracle (Oracle Autonomous Database) mang tính cách mạng mới. 

Cơ sở Dữ liệu Tự động Oracle mang tới khả năng tự vận hành, tự bảo mật và tự vá lỗi nhằm tự động hoá quy trình quản lý và bảo mật chính trong các hệ thống cơ sở dữ liệu, trong khi vẫn đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng có thể hoạt động liên tục. Nói cách khác, sử dụng Cơ sở Dữ liệu Tự động Oracle sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng bảo mật cho các dữ liệu và hệ thống của khách hàng. Đám mây Kho Dữ liệu Tự động Oracle là sản phẩm đầu tiên trong nhiều dịch vụ Đám mây Cơ sở Dữ liệu Tự động Oracle sử dụng công nghệ học máy (machine learning) nhằm cung cấp hiệu năng vượt trội, đơn giản hóa và tăng cường tính linh hoạt cho các kho dữ liệu.

Theo CNTT & TT