Kỳ họp thứ 9 Quốc hội sẽ họp trực tuyến trước khi họp trực tiếp
18 giờ trước
Kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra 2 đợt, Quốc hội sẽ dành 8,5 ngày họp trực tuyến trước khi họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tăng cường chất vấn bằng văn bản.
1