Hà Nội áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng giống bò BBB

09:24, 06/12/2022

Thời gian qua, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã phối hợp với các địa phương triển khai công tác phát triển giống bò thịt BBB, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Thực hiện Quyết định số 6094/QĐ-UBND ngày 5-11-2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền bò lai Sind thành bò lai F1 hướng thịt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025, năm 2022 dự án đã ổn định quy mô 50.000 con bò cái nền và hơn 30.000 hộ nông dân tham gia và hưởng lợi từ dự án. Đến thời điểm hiện tại dự án đã lai tạo được trên 260.000 bê lai F1 BBB chất lượng cao, tăng năng suất đàn bò thịt lai tạo so với các giống lai trước đây từ 20% - 30%, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho nông hộ. Tạo ra hơn 120.000 tấn thịt bò hơi F1 BBB chất lượng cao cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng của người dân Hà Nội. Giá trị sản phẩm do đàn bò F1 BBB làm ra ước đạt trên 12.000 tỷ đồng; giá trị gia tăng so với giống bò thịt khác cùng thời điểm 2.400 tỷ đồng.

Công ty áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi bò thịt, chuyển giao cho bà con nông hộ, xây dựng vùng chuyên canh chăn nuôi bò thịt tại Hà Nội và các tỉnh phụ cận làm nguồn cung cấp bò thịt chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò trong nước với sản phẩm thịt bò nhập khẩu.

Đánh giá hiệu quả của dự án, Bộ NN&PTNT khẳng định, việc phát triển chăn nuôi bò thịt là xu hướng phát triển tất yếu. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, đàn bò cái sinh sản được thụ tinh nhân tạo lên đến 90% tổng đàn, trong đó, lai tạo giống bò cao sản chiếm 45%. Cùng với đó tập trung tiêu thụ sản phẩm bê F1 BBB cho hộ chăn nuôi bằng xây dựng các trang trại thu mua bê F1 BBB sau cai sữa 4-6 tháng cho hộ nông dân, vừa giải quyết đầu ra cho sản phẩm, vừa tạo vùng nguyên liệu tập trung phục vụ giết mổ gia súc công nghiệp. Mặt khác, công ty hoàn thiện việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm bò F1 BBB; hợp tác liên kết các tỉnh, thành phố xung quanh Hà Nội chuyển giao công nghệ chăn nuôi và cung cấp giống bò thịt BBB, qua đó xây dựng vành đai cung cấp thực phẩm chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội.

Ngọc Quỳnh