LÀO CAI: ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN TRONG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Hữu Ích 07:10, 20/12/2019

Phát triển hạ tầng CNTT-TT; xây dựng nền tảng dữ liệu, dịch vụ, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; đảm bảo an toàn an ninh thông tin (ATTT); phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; ...là các nhóm giải pháp trọng tâm được Lào Cai triển khai thực hiện nhằm phát triển CNTT-TT trở thành động lực, công cụ, phương tiện trong quản lý xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, đô thị thông minh. Trong đó, giải pháp đảm bảo ATTT là giải pháp trọng tâm, cốt lõi được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Tăng cường xây dựng nền tảng thông tin và truyền thông

Tỉnh Lào Cai xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. Do đó, công tác triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng với việc sử dụng đồng bộ 3 phần mềm dùng chung, liên thông cả 3 cấp và kết nối với Chính phủ, đó là: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản triển khai đến 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, UBND các xã, được tích hợp với chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ; Hệ thống Cổng thông tin điện tử với 1 cổng chính, 47 cổng thành viên; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh với 3 ngôn ngữ Việt- Anh- Trung; Phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông điện tử sử dụng cho các sở, ban, ngành, 9/9 huyện, thành phố và 164/164 UBND xã, phường, thị trấn. Hệ thống giám sát, đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân đặt tại 100% bộ phận một cửa các cấp, các ngành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư đến cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Hiện toàn tỉnh có 292 đơn vị sử dụng gửi, nhận văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia với tổng số tài khoản đang dùng là 7273. Gần 500 cơ quan, đơn vị thực hiện chữ ký số trong giao dịch văn bản điện tử  với trên 1400 chữ ký số.

Với nền tảng thông tin và truyền thông đó, công tác đảm bảo ATTT được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu nhằm tạo ra môi trường an toàn trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

                                Lào Cai diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2019

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Lào Cai là địa phương có nhiều cơ hội, thuận lợi cho phát triển CNTT. Tỉnh đang trong tiến trình tích cực xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh vùng cao, biên giới nên cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Do đó, công tác đảm bảo ATTT được đặt lên hàng đầu nhằm giữ vững quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Đứng trước yêu cầu đó, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTT trên tất cả các mặt, từ việc tạo hành lang pháp lý, ban hành cơ chế chính sách đến quy hoạch giải pháp bảo đảm ATTT, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ mới,...

Năm 2016, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường công tác đảm bảo ATTT mạng trên địa bàn tỉnh. Mới đây nhất, tháng 8/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số số 22 về Phát triển Công nghệ thông tin- Truyền thông, giai đoạn 2019- 2025. Điều đó thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng đối với công tác ứng dụng, phát triển CNTT, đảm bảo ATTT trong xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Trong đó yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp quán triệt, chỉ đạo thực hiện chấp hành nghiêm Luật An toàn thông tin mạng, Luật Cơ yếu, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ATTT, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tỉnh Lào Cai cũng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo ATTT thuộc cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách. Tỉnh cũng đã ban hành quy định đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn. Hàng năm, trong Kế hoạch phát triển CNTT của tỉnh, các nội dung về đầu tư trang thiết bị đảm bảo ATTT luôn được quan tâm và dành nguồn kinh phí nhất định. Việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị ATTT được chú trọng thực hiện, các dự án, chương trình đầu tư về CNTT, ATTT đều có ý kiến tham gia của các cơ quan chuyên ngành có liên quan. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã từng bước thay thế các trang thiết bị cũ, lạc hậu không đảm bảo ATTT, không đảm bảo điều kiện ứng dụng CNTT. Trung tâm mạng thông tin của tỉnh hàng năm đều được trang bị các thiết bị đảm bảo ATTT nhằm nâng cao năng lực đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh cũng như các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị đặt tại trung tâm mạng. Ngoài ra Trung tâm mạng thông tin của tỉnh còn lắp đặt các thiết bị giám sát an toàn mạng có kết nối với Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia để được giám sát, đảm bảo an toàn thông tin 24/24h. Hiện 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống mạng không dây với các biện pháp đảm bảo ATTT trong quá trình sử dụng như thiết lập mật khẩu, phân tách kết nối wifi với mạng máy tính nội bộ; Xây dựng quy trình quản lý, vận hành, khai thác hệ thống, thiết bị đảm bảo ATTT trong nội bộ đơn vị, máy chủ đều được cài đặt phần mềm hệ điều hành, phần mềm phòng chống virut có bản quyền. Hàng năm, tỉnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT, công tác đảm bảo ATTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quốc gia, của tỉnh.

                                                   Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai

Toàn tỉnh hiện có 96 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về CNTT và ATTT, mỗi đơn vị đã bố trí tối thiểu 01 biên chế chuyên trách, phụ trách về CNTT. Trong đó có 34 nhân lực chuyên trách thực hiện công tác quản trị hệ thống kĩ thuật và đảm bảo ATTT trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bắt đầu từ năm 2015, tỉnh cũng đã thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính, phục vụ công tác điều phối, ứng cứu ATTT mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham gia công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Thời gian qua, bộ phận này đã xử lý sự cố liên quan tới ATTT với trên 100 lượt, chặn lọc hơn 400.000 phiên truy cập trái phép, chặn lọc trên 4,4 triệu thư rác, thư chứa mã độc. Trung bình hàng năm có trên 100 sự cố mất an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên không có các sự cố nghiêm trọng xảy ra. Đối với các sự cố được ghi nhận và thông báo đều được các cơ quan, bộ phận chuyên trách hỗ trợ, khắc phục, giải quyết kịp thời. Tổ ứng cứu luôn sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc sử dụng các phần mềm dung chung trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và sử dụng các biện pháp đảm bảo ATTT.  Tỉnh Lào Cai cũng từng bước áp dụng mạng xã hội để mở rộng kết nối thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. Để đảm bảo ATTT trong việc sử dụng các mạng xã hội, tỉnh cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ thực hiện việc gửi, nhận, trao đổi văn bản điện tử (kể cả văn bản dự thảo) thông qua các hệ thống phần mềm đã được tỉnh Lào Cai chính thức sử dụng, không sử dụng các hệ thống thư điện tử miễn phí và các công cụ trao đổi tin nhắn, chat, messenger,…của các mạng xã hội hiện có. Chủ động hướng dẫn, cảnh báo đến các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung đảm bảo ATTT; tổ chức diễn tập ATTT; đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực đảm bảo ATTT cho các đơn vị, địa phương.

Lào Cai cũng chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTT cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền để người sử dụng mạng xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật, giúp người sử dụng nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tính hai mặt, đa chiều của mạng xã hội và có những kỹ năng căn bản để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong tình hình mới

Tỉnh Lào Cai xác định việc phát triển và ứng dụng CNTT là khâu then chốt trong CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Do đó, công tác đảm bảo ATTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, an toàn, giảm thiểu rủi ro về an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTT trên tất cả các mặt: Phát triển đồng bộ, thống nhất hạ tầng mạng; hoàn thiện xây dựng các chính sách về quản lý an toàn thông tin; phê duyệt hồ sơ cấp độ đối với tất cả các hệ thống thông tin cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì các chính sách phát triển và thu hút nguồn nhân lực trình độ cao về CNTT, ATTT; tăng cường các giải pháp công nghệ hỗ trợ công tác bảo đảm ATTT cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sẽ hình thành Trung tâm điều hành và giám sát an toàn thông tin (SOC) của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng; thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo ATTT trên môi trường mạng; bố trí kinh phí thường xuyên cho việc triển khai các biện pháp đảm bảo ATTT, mua sắm trang thiết bị CNTT chuyên dụng; kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể mức độ ATTT mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng. Đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo ATTT; tổ chức công tác đào tạo, tập huấn, diễn tập, tuyên truyền về đảm bảo ATTT; thu thập và kịp thời thông báo, cảnh báo về tình hình mất ATTT để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo ATTT mạng.

                                 Tổ ứng cứu sự cố máy tính tham gia xử lý sự cố liên quan tới ATTT

Nhờ triển khai hàng loạt các giải pháp, đến nay, tình hình an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, các nguy cơ về an toàn mạng được ngăn chặn nhanh chóng và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Để hướng đến mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, các cấp, các ngành và địa phương Lào Cai đã và đang tiếp tục chung tay xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ATTT trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

  Vương Trinh Quốc- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

TIN LIÊN QUAN