Ra mắt sản phẩm smartphone Vivo V9, ngày 30/3/2018, tại TP.HCM.
03:30 pm, 30/03/2018 - 05:00 pm, 30/03/2018
Castor 1, GEM Center – Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM
Bình luận
Sự kiện khác
Not found block 'trainghiem_danhgia'
Video nên xem