Sự kiện trải nghiệm sản phẩm HTC U12 plus. Ngày 5/7/2018, tại TP.HCM.
09:00 am, 05/07/2018 - 11:00 am, 05/07/2018
The Coffee House, 19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3.
Bình luận
Sự kiện khác