Thị xã Đông Triều: triển khai lắp đặt camera nơi tiếp nhận TTHC của 21 xã, phường

11:36 am, 22/01/2021

Theo mô hình chính quyền điện tử, thời gian qua, TX Đông Triều đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, chính quyền các cấp trong thị xã, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với các tổ chức, công dân.

Phường Yên Thọ (TX Đông Triều) lắp đặt hệ thống camera có thu thanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Từ tháng 1/2021, TX Đông Triều đã triển khai lắp đặt 84 camera có thu thanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 21 xã, phường và bổ sung thêm tại nơi tiếp nhận hồ sơ Trung tâm HCC thị xã.

Hệ thống camera có thu thanh được kết nối đến lãnh đạo phường, xã, Trung tâm HCC thị xã để quản lý nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và kết quả hiện đại.

Đây là giải pháp cụ thể của TX Đông Triều nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền và nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều giải quyết TTHC trên hệ thống chính quyền điện tử tỉnh.

Tx Đông Triều là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh đưa mô hình Trung tâm Hành chính công (HCC) vào hoạt động và cũng là địa phương đi đầu về triển khai mô hình “một cửa điện tử xã, phường”, thời gian qua, công tác cải cách TTHC của Đông Triều đã khẳng định được hiệu quả, chất lượng hoạt động ngày càng đổi mới, qua đó tạo sự hài lòng cho người dân cũng như doanh nghiệp.  

Thời gian qua, việc vận hành hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã với hệ thống cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT hiện đại đã trở thành công cụ quan trọng nhằm minh bạch, đơn giản hoá quá trình giải quyết TTHC. Hiện nay, tại Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 21/21 phường, xã đã được đầu tư đồng bộ trang thiết bị CNTT, như: Hệ thống máy vi tính, máy tra cứu TTHC kết nối mạng, máy scan, cài đặt phần mềm điện tử một cửa liên thông; camera giám sát…, qua đó hỗ trợ hữu ích cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn trong việc tiếp nhận, trao đổi, chuyển dữ liệu hồ sơ để giải quyết một cách nhanh chóng các TTHC cho công dân.

Thanh Ngọc (T/h)

Bình luận của bạn về bài viết...