Thiết lập nhiều báo thức cùng lúc trên điện thoại di động

03:08, 26/01/2009

Chương trình báo thức mặc định trên điện thoại di động Nokia ( minh họa trên N72) chỉ cho thiết lập 1 báo thức cho một lần thiết lập. Nếu bạn muốn điện thoại báo thức nhiều lần trong ngày. Ví dụ buổi sáng, buổi trưa… thì thông thường phải thiết lập từng lần một. Nếu muốn thiết lập báo thức cho nhiều lần (tối đa là 8 lần), bạn nên cài đặt chương trình Alarm Manager, cung cấp tại  http://tinyurl.com/9vbgrz

Chương trình này cung cấp cho bạn tới 8 lần báo thức khác nhau trong ngày. Mỗi lần có thể tùy chọn một kiểu chuông báo thức khác nhau (có thể sử dụng các bài hát trong thẻ nhớ làm chuông báo thức)

+Sử dụng chương trình:
-Sau khi cài đặt, khởi động chương trình Alarm manger trong nhóm các chương trình ứng dụng
Xem ảnh lớn

-Chọn Option> Add để thêm số lần cần thực hiện việc báo thức. Trong màn hình chính, dùng phím Joystick lựa chọn thời điểm để thiết lập thêm.
Xem ảnh lớn

-Tiếp theo, trong mục State, chọn On để bật báo thức. Bạn thiết lập thời gian cần báo thức trong mục Time và ngày trong mục Date. Bạn có thể tùy chọn báo thức chỉ thực hiện trong 1 lần ( Once); hằng ngày ( daily); hằng tuần ( Weekly); hay vào những ngày làm việc ( Working days- từ thứ 2- thứ 6), những mục này thiết lập trong mục Type.
Xem ảnh lớn

- Nếu cần tạo thêm ghi chú, bạn chọn mục Description sau đó nhập nội dung thông tin vào ô trống
 
Xem ảnh lớn

-Chương trình còn cung cấp cho bạn một đồng hồ bấm giờ rất phù hợp khi thực hiện những hoạt động tính giờ như chơi trò chơi, thi điền kinh… Bạn dùng phím Joystick chọn mục Stopwatch. Nhấn phím số 6 để bắt đầu tính giờ, phím 5 để dừng lại, phím 3 để tiếp tục tính thời gian kế tiếp (như trong các cuộc thi chạy); phím 2 để thực hiện bấm giờ lại 
Xem ảnh lớn
 
MC
TIN LIÊN QUAN