16:44, 04/12/2017
Tương lai của ngành nông nghiệp, tại sao không?
Gigadgetstech.com đã công bố đoạn video khá thú vị nói về tương lai của ngành nông nghiệp với các máy móc và robot vô cùng hiện đại của University of Sydney.
Video liên quan
Kết nối
Đọc Nhanh