Vingroup lập CTCP Vinbigdata có vốn điều lệ gần 481 tỷ đồng

21:06, 14/09/2021

HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa thông qua việc thành lập công ty con là CTCP Vinbigdata. Vinbigdata có vốn điều lệ hơn 480,8 tỷ đồng, trong đó, Vingroup góp chi phối với 99% vốn.

HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa thông qua việc thành lập công ty con là CTCP Vinbigdata.

Trên cơ sở tách một phần chức năng khoa học công nghệ (mảng dịch vụ khoa học công nghệ) của Viện nghiên cứu dữ liệu lớn - Big Data trực thuộc CTCP Phát triển Công nghệ Vintech, Vingroup quyết định thành lập CTCP Vinbigdata.

Vinbigdata có vốn điều lệ hơn 480,8 tỷ đồng, trong đó, Vingroup góp chi phối với 99% vốn.

Được biết, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn được thành lập tháng 8/2018 nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn, nằm trong định hướng trở thành Tập đoàn công nghệ - công nghiệp – thương mại dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính của Vingroup.

VinBigdata tập trung thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển xoay quanh 3 mảng chính là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu nền tảng thông qua 4 mảng nghiên cứu: Y sinh tính toán, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, Xử lý ảnh y tế, tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội;

Đồng thời, thay đổi cách thức nghiên cứu khoa học và tư duy đào tạo của thế hệ khoa học tương lai tại Việt Nam thông qua các hoạt động của Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF;

Ngoài ra, còn có nghiên cứu các công nghệ mới có tính ứng dụng cao, tăng trải nghiệm người dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phương Mai (T/h)