Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

10:19, 20/03/2023

Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: nguồn TTXVN.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VII, cho biết: trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về cả lượng lẫn chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam. Con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.

Các đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Nguồn TTXVN.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã bầu 192 người vào Hội đồng Trung ương. Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trung ương khóa VIII, các đại biểu đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và  Môi trường của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam.

TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Nguồn TTXVN

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII:

STT

Họ và tên

Chức vụ trong LHHVN

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

Phan Xuân Dũng

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Liên hiệp Hội Việt Nam

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội

2

Nguyễn Hồng Diên

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp Hội Việt Nam

3

Phạm Quang Thao

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

4

Nguyễn Quyết Chiến

Tổng Thư ký

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội

5

Nguyễn Quốc Bảo

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bến Tre

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

6

Hoàng Thị Bình

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng

Chủ tịch

7

Lê Trần Bình

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội các ngành sinh học Việt Nam

Chủ tịch

8

Đặng Việt Dũng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Tổng hội xây dựng Việt Nam

Chủ tịch

9

Đỗ Cảnh Dương

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Tổng hội Địa chất Việt Nam

Chủ tịch

10

Nguyễn Hoàng Giang

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ trưởng

11

Trần Đức Lai

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Chủ tịch

12

Phạm Ngọc Linh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Ban Tuyên giáo Trung ương

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

13

Nguyễn Phước Lộc

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Ban Dân vận Trung ương

Phó Trưởng Ban

14

Trần Danh Lợi

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hà Nội

UV Đảng đoàn, PCT-TTK, CT Hội Cầu đường HN

15

Lê Công Lương

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

16

Trần Công Phàn

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch

17

Phan Văn Phấn

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

18

Nguyễn Văn Phước

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

19

Đặng Văn Thanh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam

Chủ tịch

Lê Duy Tiến

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban

 

20

Trương Mạnh Tiến

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Kinh tế môi trường Việt Nam

Chủ tịch

21

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ

22

Nguyễn Anh Trí

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội

23

Võ Công Trí

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Đà Nẵng

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

24

Phạm Thị Vượng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam

Chủ tịch

25

Nguyễn Thị Xuyên

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Tổng hội Y học Việt Nam

Ủy viên BTV Đảng ủy LHHVN, Chủ tịch

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII :

STT

Họ và tên

Chức vụ trong UBKT

Chức vụ, đơn vị công tác

 
 

1

Phạm Quang Thao

Chủ nhiệm

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

 

2

Nguyễn Quyết Chiến

Ủy viên

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

 

3

Nguyễn Hữu Giới

Ủy viên

Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

 

4

Trương Quang Hải

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bắc Giang

 

5

Dương Thị Thu Hiền

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Tây Ninh

 

6

Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên

Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

 

7

Ngô Thị Thanh Quý

Ủy viên

Chuyên viên chính Ban Tổ chức và Chính sách hộiLiên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

 

8

Lê Quang Thích

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi

 

9

Lê Vân Trình

Ủy viên

Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam

 

Lê Công Lương - Lê Hồng