Bảo hiểm Xã hội - Bộ Y tế hợp tác xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân

Thanh Tùng 11:04, 23/05/2020

Theo nội dung hợp tác, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) đã thống nhất, cơ sở dữ liệu, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được thực hiện tập trung và do BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm lưu trữ, đảm bảo an toàn an ninh mạng, cũng như tập trung cơ sở dữ liệu tại Trung ương. Hai bên cũng cam kết thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử trong vòng 3 tháng.

VietQ cho biết, việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW và các văn bản quy định có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với cơ sở mã số BHXH, phục vụ cho mục đích chuyên môn của cơ sở y tế cũng như trong quản lý chi phí KCB BHYT của cơ quan BHXH...  

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế rà soát các quy định pháp luật có liên quan, chi phí cần thiết cho hoạt động xây dựng, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử để báo cáo với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, Bộ Y tế có trách nhiệm sửa đổi lại kế hoạch, ban hành quy chế khai thác, bảo mật, sử dụng các dữ liệu này; có quy định rõ ràng, gắn trách nhiệm đối với người sử dụng, đó là các cơ sở y tế, BHXH các địa phương cũng như cá nhân bác sĩ…

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, sửa đổi các mẫu hồ sơ, về cơ bản là sử dụng lại các mẫu bệnh án mà Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc cập nhật danh sách, số lượng các phòng khám, các chuyên khoa khám bệnh, các bác sĩ tham gia khám chữa bệnh trong toàn tuyến… để phục vụ cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như quản lý hồ sơ sức khỏe.

Ngoài ra, còn ban hành quy định, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ cho mục đích quản lý sức khỏe và thanh toán BHYT.

Theo báo Công thương, về phía BHXH Việt Nam, đơn vị này sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu về số lượng người, số lượng thẻ BHYT để cập nhật thông tin, liên thông dữ liệu và kết nối với Bộ Y tế. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế xây dựng, chỉnh sửa phần mềm, yêu cầu BHXH các địa phương triển khai thực hiện, mở rộng tài nguyên để lưu trữ dữ liệu...

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH Việt Nam cam kết phối hợp cùng với Bộ Y tế trong việc tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Để tăng hiệu quả hợp tác, hai bên cần thành lập nhóm kỹ thuật, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm vấn đề, để từ đó có phương án xử lý phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất, như: Hạ tầng cơ sở, quản lý dữ liệu; xây dựng, ban hành quy chế, quy định đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong việc liên thông, cung cấp dữ liệu…

Theo tìm hiểu, được biết, năm 2018, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức nghiệm thu phần mềm vào tháng 12/2018.

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đều nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo báo cáo chưa đầy đủ, có khoảng 50% số tỉnh, thành đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ở các quy mô khác nhau, từ mô hình thí điểm ở một vài xã đến triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm nay, Bộ Y tế sẽ tiến hành đào tạo, tập huấn về hồ sơ sức khỏe điện tử cho 63 Sở Y tế trên cả nước. Sau khi hoàn thành tập huấn, các cán bộ của Sở Y tế sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ y tế xã, phường và các bệnh viện trên địa bàn. Đồng thời, các tỉnh, thành cũng chủ động triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn, bảo đảm tới cuối năm 2020 có ít nhất 80% người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thanh Tùng (T/h)