Bing, Bard và ChatGPT: AI chatbot đang viết lại internet

09:48, 24/02/2023

Cách chúng ta sử dụng Internet đang thay đổi nhanh chóng, nhờ vào sự tiến bộ của các chatbot được hỗ trợ bởi AI có thể tìm kiếm thông tin và phân phối lại thông tin dưới dạng một cuộc trò chuyện đơn giản.

Microsoft với Bing mới; Google với Bard và OpenAI với ChatGPT đang làm cho công nghệ chatbot AI trước đây bị giới hạn trong các phòng thử nghiệm trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Các chương trình Mô hình Ngôn ngữ Lớn này hoạt động như thế nào?

GPT-3 của OpenAI cho chúng ta biết rằng AI sử dụng "một loạt các chương trình giống như tự động điền để học ngôn ngữ" và các chương trình này phân tích "các thuộc tính thống kê của ngôn ngữ" để "đưa ra các phỏng đoán có giáo dục dựa trên các từ bạn đã nhập trước đó". 

Hoặc, theo lời của James Vincent, một người sử dụng, "Những công cụ AI này là những hệ thống tự động hoàn thành rộng lớn, được đào tạo để dự đoán từ nào theo sau từ tiếp theo trong bất kỳ câu nào. Do đó, họ không có cơ sở dữ liệu được mã hóa cứng về 'sự thật' để dựa vào chỉ có khả năng viết các tuyên bố nghe có vẻ hợp lý. Điều này có nghĩa là họ có xu hướng trình bày thông tin sai lệch thành sự thật vì liệu một câu nhất định có vẻ hợp lý hay không cũng không đảm bảo tính xác thực của nó".

Thành Nam (T/h)