EVN hợp tác với Cục viễn thám để xây dựng nền tảng dữ liệu số

13:57, 17/03/2022

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục Viễn thám Quốc gia (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện, phục vụ xây dựng nền tảng dữ liệu số của EVN.

Lễ ký kết hợp tác giữa EVN và Cục Viễn thám Quốc gia.

Lễ ký kết giữa EVN và Cục Viễn thám quốc gia là sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong việc kết nối với cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia nhằm đưa ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám trong xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh góp phần thực hiện xây dựng nền tảng dữ liệu số của EVN.

Việc hợp tác là cơ sở để định hướng việc triển khai ứng dụng thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám trong hoạt động của EVN, bảo đảm việc khai thác cơ sở dữ liệu hình ảnh viễn thám tuân thủ theo đúng các quy định về cơ chế khai thác thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám quốc gia.

Nội dung hợp tác tập trung vào các nội dung cụ thể phù hợp với nhu cầu thực tế của EVN và Cục Viễn thám quốc gia, bao gồm ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện; hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám của tập đoàn; hỗ trợ đào tạo và chuyển giao các công cụ quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám của tập đoàn; bảo đảm duy trì ổn định và an toàn hệ thống điện cung cấp cho các trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia...

Mai Loan (T/h)