FPT chuyển đổi số quốc gia cho Sierra Leone

09:30, 17/03/2022

Ngày 16/3 tại Hà Nội, ông Jacob Jusu Saffa, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống đại diện Chính phủ Sierra Leone và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đào tạo nhân lực số cho Sierra Leone.

Ông Jacob Jusu Saffa, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống và Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24-6-1982 – 24-6-2022) và lần đầu tiên Việt Nam - Sierra Leone thực hiện chuyến thăm trao đổi đoàn cấp nguyên thủ của hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên FPT ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tầm quốc gia cho một quốc gia bên ngoài Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác, FPT sẽ phối hợp với các công ty tư vấn hàng đầu thế giới để tham vấn Chính phủ Sierra Leone về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược chuyển đổi số. Đồng thời, FPT hỗ trợ Chính phủ Sierra Leone xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, FPT sẽ cung cấp các chương trình cử nhân công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam cho các sinh viên tài năng do Chính phủ Sierra Leone tuyển chọn và tài trợ.

Sierra Leone ở vùng Tây Phi, có diện tích 71.740km2, GDP bình quân đầu người năm 2020 là 484,52 USD. Đây cũng là quốc gia có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về điều kiện tự nhiên và những tổn thương trong chiến tranh. Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn giai đoạn 2019 – 2023 của Chính phủ Sierra Leone đặt ưu tiên hàng đầu vào các chương trình đào tạo miễn phí nhằm cung cấp cơ sở vững chắc để tăng cường phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện thúc đẩy sự chuyển đổi của nền kinh tế. Chiến lược quốc gia số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019 – 2029 của quốc gia này đặt trọng tâm là mang lại những giá trị tốt nhất cho tất cả người dân Sierra Leone. Chiến lược quốc gia số và đổi mới sáng tạo của Sierra Leone tập trung vào 3 trụ cột chính là định danh số, kinh tế số và chính phủ số. 

Hoàng Hằng (T/h)