HĐND TP Hà Nội xem xét mức thu học phí, bổ sung biên chế giáo viên tại kỳ họp thứ 9

10:59, 12/09/2022

Sáng nay (12/9), kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Thường trực HĐND Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9 để kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Kỳ họp này là kỳ họp chuyên đề, nhưng cũng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được xem xét, thông qua với nhiều nhóm vấn đề.

HĐND Thành phố xem xét về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08 năm 2016 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội xem xét mức thu học phí, bổ sung biên chế giáo viên tại kỳ họp thứ 9 - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Về nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công, HĐND TP Hà Nội xem xét, quyết nghị về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố và Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công,

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời bàn các giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố trong thời gian tới.

HĐND TP Hà Nội cũng sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Thành phố.

"Đây là nội dung quan trọng, cấp thiết và rất có ý nghĩa; thể hiện sự quan tâm của Thành phố trong việc ghi nhận những đóng góp, cố gắng, đồng thời hỗ trợ, động viên đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập của Thành phố yên tâm công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân" – ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội xem xét Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, Thành phố xây dựng phương án mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022 (gồm cả phần Thành phố hỗ trợ 50% học phí).

Phần chênh lệch giữa mức thu thực tế so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81 sẽ do ngân sách Thành phố cấp bổ sung. Ngoài chính sách trên, Thành phố còn xây dựng cơ chế miễn học phí cho 02 nhóm là: trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc địa bàn các xã miền núi và một số đối tượng chính sách, khó khăn theo quy định.

HĐND TP Hà Nội cũng sẽ xem xét, quyết định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền và xem xét điều chỉnh tổng biên chế, giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp.

PV