Nhiều quận, huyện tại Hà Nội sẽ gắn "biển địa chỉ số" nhà dân, trụ sở

09:24, 02/06/2022

Theo thông tin từ Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội, tới đây, thành phố sẽ thực hiện việc thông báo địa chỉ số và gắn địa chỉ số tới chủ sở hữu/người quản lý đối tượng được gắn địa chỉ trên địa bàn. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số thuộc Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Người dân sẽ chủ động gắn biển địa chỉ số tùy theo nhu cầu.

Theo thông tin từ Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội, tới đây, thành phố sẽ thực hiện việc thông báo địa chỉ số và gắn địa chỉ số tới chủ sở hữu/người quản lý đối tượng được gắn địa chỉ trên địa bàn. 

Đây là một phần trong kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số thuộc Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội. 

Ở bước tiếp theo, một biển địa chỉ số sẽ được gắn vào đối tượng, công trình. Biển địa chỉ này được thiết kế phù hợp với đặc thù của thành phố Hà Nội trên cơ sở mẫu chung do Bộ TT&TT quy định. 

Theo Sở TT&TT Hà Nội, trên cơ sở mã địa chỉ số được cung cấp và hướng dẫn mẫu biển địa chỉ số thống nhất của thành phố, chủ sở hữu, người sử dụng, người đại diện pháp luật của đối tượng (nhà ở, cơ sở kinh doanh, trụ sở cơ quan) sẽ chủ động gắn biển địa chỉ số theo nhu cầu. 

Việc gắn biển địa chỉ số sẽ được triển khai thử nghiệm tại địa bàn các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm và 2 huyện Đông Anh, Thạch Thất. 

Địa chỉ số là tập hợp thông tin nhằm xác định vị trí, tọa độ của một địa danh hoặc một đối tượng bất kỳ gắn liền với đất (đối tượng được gán địa chỉ số). 

Địa chỉ số sẽ bao gồm mã địa chỉ số và các trường thông tin địa chỉ số. Mã địa chỉ số gồm tập hợp 10 ký tự số. Trong đó, 5 ký tự đầu là mã khu vực (xác định đơn vị hành chính cấp phường, xã,...) và 5 ký tự sau là mã mở rộng (gán ngẫu nhiên đến từng đối tượng).

Việc sử dụng địa chỉ số là lời giải cho bài toán khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Thùy Chi (T/h)