Triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

09:34, 30/04/2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 20-4-2022 về triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố.

Giao diện nền tảng địa chỉ số quốc gia trên website.

Kế hoạch nhằm triển khai thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai gắn với bản đồ số làm cơ sở đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Địa bàn thử nghiệm là các quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thạch Thất.

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ thu thập, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia một số đối tượng như nhà ở cá nhân, hộ gia đình; trụ sở cơ quan, tổ chức; các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở, địa danh du lịch, giải trí, ăn uống, lưu trú, đi lại; các công trình giao thông, xây dựng…

Thành phố cũng triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số, trong đó triển khai thử nghiệm các lĩnh vực, dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số, gồm: Du lịch; phòng cháy, chữa cháy; bưu chính.

Trong giai đoạn thử nghiệm, thành phố sử dụng nền tảng bản đồ số do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp hoặc nền tảng bản đồ số do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

PV (T/h)