Ông Lê Triệu Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

11:38, 30/03/2023

Sáng 29/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 03 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia. Theo đó, ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại được Thủ tướng - bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Tại hội nghị, Bộ Công Thương cũng đã công bố, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đối với 8 nhân sự.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Triệu Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương - giữ chức Chủ tịch Ủy ban quốc gia. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia được bổ nhiệm gồm: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên và ông Ngô Đức Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, ông Lê Triệu Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại từ ngày 24/12/2018.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ảnh 1

Bộ trưởng Công Thương trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Lê Triệu Dũng.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 7 thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia được bổ nhiệm lần này gồm: Ông Ngô Đức Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; ông Trịnh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại; ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương; bà Lê Thị Hoàng Thanh - Vụ phó Vụ Pháp luật dân sự (Bộ Tư pháp); bà Hồ Phương Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cần tập trung vào 5 đầu việc chính. Theo đó, khẩn trương tham mưu kiện toàn các tổ chức đoàn thể và bộ máy giúp việc; xây dựng kế hoạch hành động, chương trình công tác, quy chế hoạt động cụ thể để triển khai công việc hiệu quả ngay từ những ngày đầu hoạt động, góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ảnh 2

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho các thành viên Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Ủy ban sẽ phải chú trọng nâng cao chất lượng và tính chủ động trong tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về tố tụng cạnh tranh và quản lý nhà nước về cạnh tranh để bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước.

Theo Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia là mô hình cơ quan đặc biệt, duy nhất trong hệ thống cơ quan hành pháp hiện nay cùng lúc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tố tụng, tài phán. Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Công Thương, nhiệm kỳ 5 năm.

Ủy ban này được lập trên cơ sở tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng và Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Bộ Công Thương đã có loạt quyết định bổ nhiệm, điều động với các lãnh đạo nhiều cục, vụ. Ngày 17/3 vừa qua, Bộ Công Thương cũng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

Thùy Chi (T/h)