Thái Nguyên lần đầu tổ chức giải thưởng báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng

09:55, 27/11/2023

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I – năm 2024 sẽ trở thành một trong những sự kiện báo chí quan trọng của tỉnh Thái Nguyên, đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn đọc trong và ngoài nước.

Thái Nguyên lần đầu tổ chức giải thưởng báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng- Ảnh 1.

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo thông tin những nội dung liên quan đến giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I năm 2024.

Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức họp báo thông tin những nội dung liên quan đến giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I năm 2024. Đây là giải báo chí đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với quy mô cấp tỉnh mang tên Huỳnh Thúc Kháng - Một chí sĩ yêu nước mà tên tuổi gắn liền với Trường dạy làm báo đầu tiên do Bác Hồ đặt tên được khai giảng ngày 04/4/1949 tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên năm 2024 nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện mới, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa rộng rãi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Cùng với đó, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên, đại diện Ban tổ chức thông tin về thể lệ giải thưởng gồm 4 thể loại tham gia dự thi gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Về nội dung, tư tưởng, tác phẩm phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan và có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đối tượng tham dự: Tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự giải thưởng là công dân Việt Nam, người nước ngoài có các tác phẩm báo chí viết về Thái Nguyên bằng Tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí trong giai đoạn quy định xét giải thưởng. Tác giả có tác phẩm tham dự giải thưởng không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trong thời gian tham dự giải.

Về nội dung tác phẩm: Tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Về tác động xã hội, tác phẩm đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao và sức thuyết phục, có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

Các tác phẩm tham gia giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I năm 2024 phải được đăng tải, phát sóng trên báo chí từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Dự kiến vào tháng 6/2024 sẽ tổ chức công bố và trao giải.

Theo Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/thai-nguyen-lan-dau-to-chuc-giai-thuong-bao-chi-mang-ten-huynh-thuc-khang-102231127092806557.htm