Tiện lợi nhờ chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh

14:20, 13/08/2022

Góp phần thực hiện thành công chính phủ số trên địa bàn Thủ đô, Hà Nội đang đẩy mạnh việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên cơ sở tích hợp, xác thực những thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhiều người dân không phải mang các loại thẻ, giấy tờ như trước nên rất tiện lợi.

Theo Báo Hànộimới